Almanya’da Limited Şirketi (GmbH) Kuruluşu

 

Makalemizin temel amacı Almanya’da şirket kuruluşu için gerekli işlemleri açıklayarak, bu ülkede yatırım yapmak isteyen girişimcilerin şirket kuruluşu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Günümüzde birçok Türk yatırımcı Almanya’da limited şirket kurarak, Türkiye’de ürettiği ürünlerin Avrupa pazarında satışını, kendi olanakları dâhilinde gerçekleştirmek istemektedir. Böylelikle yurt içinde üretilen ürünlerin hem Avrupa pazarına kolayca açılması, hem de aracı firmalara ödenen ücretlerin ve komisyonların ortadan kaldırılması ve daha fazla kâr elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Almanya, ekonomik gücü sayesinde ve sanayi ülkesi olması bakımından Avrupa Birliği (“Birlik”) ülkeleri arasında yatırım yapılması gereken en önemli ülke olarak göze çarpmaktadır.

Şirket kuruluşu ile ticari işlemlerin kolaylaşmasının yanı sıra firma yetkilileri Almanya’da oturum izni alarak, Avrupa Birliği sınırları içerisinde serbest dolaşım ve ticaret hakkına sahip olmaktadırlar. Ayrıca yatırımcılar, beş yıllık oturum izni süresini doldurdukları takdirde diğer şartlarında yerine getirilmesi ile birlikte vatandaşlık başvurusunda dahi bulunma imkânına sahiptirler.

  1. Gerekli İşlemler
  • İlk olarak Almanya’da kurulacak şirketin sahibi olarak anılacak kişinin oturum iznine sahip olması gerekmektedir. Bunun için kişinin Almanya’ya seyahat etmeden önce yerleşim yerinin bağlı bulunduğu Alman Konsolosluğu’na giderek, oturum izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Alınan oturum izni yatırımcılara özgü olmalıdır. Almanya’da yatırım yapmak isteyen kişilere  § 21 Aufenthaltsgesetz (İkamet İzni Yasası) çerçevesinde oturum izni verilmektedir.

 

  • Almanya’da limited şirketin kuruluşu esnasında 25.000 (yirmibeşbin) Avro’luk bir sermaye gerekmektedir. Bahse konu meblağa işletmenin içerisindeki demirbaş eşyalar ve diğer yatırım giderleri dâhil edilmektedir.
  • Şirket sahibinin oturum izni işlemleri tamamlandıktan sonra işletmenin kuruluşu aşamasına geçilmektedir. Bunun için iletişime geçmeniz gereken kurumlar şunlardır; i) Ticaret Kurumu, ii) Ticaret Odası, iii) Vergi dairesi, iv) Ticaret sicil kurumudur.
  • İlk olarak ilgili ticaret kurumuna işletme açılış başvurusunun yapılması gerekmektedir. Başvuru ücreti yaklaşık 40 Avro’dur. Ticaret Kurumu, başvurunun yapıldığını vergi dairesine, sulh mahkemesine, ticaret odasına ve sosyal sigortalar kurumuna iletmektedir. Başvurunun yapılması üzerine yetkili vergi dairesi, başvuruda bulunan kişiye işletmenin açılışı için gerekli evrakları gönderecektir. Ayrıca işletmenin vergi numarası da yine vergi dairesi tarafından iletilecektir.
  • Eğer işletmenizde çalışma arkadaşı bulunduracaksanız, durumu İş Kurumu’na bildirmeniz gerekmekte ve işletmenizin kaydını yaptırarak, işletme numarası almalısınız. Bunun haricinde çalışanların tümü sigortalanmalıdırlar.
  • İşletmenin, meslek kurumuna ve vergi dairesine kaydı yapıldıktan sonra, ticaret odasına ve ticaret sicile kaydının yapılması gerekmektedir.
  • İşletmelerin kuruluş işlemleri esnasında yaklaşık olarak 1.000 Avro’luk masraf doğmaktadır.
  • Eğer ürünlerinizi Birlik sınırları içerisinde gelir vergisi mükellefi olmadan pazarlamak veya Birlik ülkelerinden başka ürünler satın almak isterseniz, gelir vergisi numarasına sahip olmalısınız. Bunun için Federal Vergi Merkezi kurumuna başvurmanız gerekmektedir.
  • 2. Sonuç

Ülkemizin, Birlik’e üyelik süreci halen devam etmektedir. Ucu açık olan bu süreç içerisinde Avrupa’ya ihracat yapan şirketlerimiz, gümrük vergileri, aracı şirketlere ödenen ücretler, komisyon ücretleri gibi birçok giderlerle karşılaşmaktadırlar. Üreticilerin kazançları bahsedilen giderler sebebiyle önemli ölçüde azalmaktadır. Bu sebepten dolayı Almanya’da şirket kuruluşu, (i) ticari işlemlerin ve bürokrasinin azalması, (ii) gümrük ücretlerinin ve gelir vergilerinin azalması, (iii) oturum izni veya vatandaşlık kazanımı gibi hususlar düşünüldüğünde çok cazip görünmektedir. Türk yatırımcılar bu hususları dikkate alarak Almanya’da yatırım yapmayı düşünmelidirler.

 

Av. Anıl Coşkun

info@anil-coskun.com

www.anil-coskun.com