Vertragsrecht

Unsere Kanzlei bietet ihren Mandanten rechtliche Unterstützung im Vertragsrecht sowohl in Deutschland als auch in der Türkei an. Dabei befassen wir uns sowohl mit der Vorbereitung von deutschen als auch türkischen Verträgen. Der Hauptzweck unserer Kanzlei besteht darin, dass die vorbereiteten Verträge individuell an die Bedürfnisse der Mandanten angepasst werden und ihrem Zweck dienen. In …

ULUSLARARASI MAL SATIMI SÖZLEŞMELERİ HUKUKU HAKKINDA BM ANDLAŞMASI (CISG)

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good olarak adlandırılan milletlerarası mal satımı sözleşmeleri hakkında Birleşmiş Milletler Andlaşması (“Andlaşma/CISG”) üye ülkelerde düzenlenen satış sözleşmelerine etki etmektedir. CISG’de dikkate alınan temel husus “lex mercatoria” kavramıdır. Bu kavramın amacı Orta Çağ’dan beri süregelen ve günümüzde de oluşturulmak istenen global ticaret hukuku kurallarıdır. Tüm ülkelerde …